Giám sát xây dựng

Cỡ chữ

TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

GIÁM SÁT XÂY DỰNG HẢI PHÒNG, GIÁM SÁT THI CÔNG

 

I. KỸ NĂNG & PHẠM VI GIÁM SÁT:

Một công trình thường có 2 bên giám sát:
- Kỹ sư Tư vấn giám sát: được chủ đầu tư thuê để  tư vấn cho chủ đầu tư về tất cả những gì liên quan đến công trình xây dựng,  đồng thời giám sát công tác thi công của nhà thầu xây dựng trên cơ sở bản vẻ  thiết kế đã được công ty thiết kế lập. Kỹ sư Tư vấn giám sát chịu trách nhiệm  trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng của công trình.
- Kỹ sư Giám sát thi công: triển khai bản vẽ  thiết kế ra thực địa: chỉ đạo, kiểm tra công nhân thi công theo bản vẽ, hồ sơ  thiết kế, hồ sơ trúng thầu đã được chủ đầu tư phê duyệt.

Để đảm bảo chất lượng tốt cho một công trình xây  dựng, ngoài việc lựa chọn được một nhà thầu thiết kế giỏi, một nhà thầu thi công  tốt thì bên cạnh đó, chúng ta không thể không nhắc đến vai trò và tầm quan  trọng của nhà thầu tư vấn giám sát. Như vậy, vai trò của tư vấn giám sát là:
- Đảm bảo việc thi công xây lắp được thực hiện  đúng hồ sơ thiết kế.
- Phát hiện, xử lý các chi tiết công trình mà  nhà thầu và chủ đầu tư không rõ.
- Hỗ trợ Chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế xử lý các  sai sót tại hiện trường.

Phạm vi công việc tư vấn sẽ bao gồm các dịch vụ  sau:
- Giám sát chất lượng thi công công trình.
- Kiểm tra biện pháp thi công và an toàn lao động.
- Giám sát tiến độ thực hiện công việc.
- Giám sát và thử nghiệm chất lượng  vật liệu xây dựng.
- Kiểm tra và xác nhận khối lượng thi công.
- Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định.
- Xác nhận bản vẽ hoàn công công trình.

Hiện nay, có nhiều tổ chức tư vấn thiết kế đăng  ký hành nghề thêm lĩnh vực giám sát thi công bên cạnh chủ đầu tư. Luật pháp quy định: Muốn được phép hành nghề giám sát thi công xây dựng  công trình, tổ chức tư vấn thiết kế, ngoài những yêu cầu năng lực cho công tác  thiết kế, công tác lập dự án còn phải có năng lực về giám sát công trình. Những  kỹ sư trong tổ chức tư vấn thiết kế muốn được hành nghề giám sát thi công xây  dựng công trình phải có trình độ đại học trở lên thuộc ngành phù hợp với lĩnh  vực hành nghề xin đăng ký và đã trực tiếp tham gia thiết kế, thi công xây dựng hoặc  giám sát thi công xây dựng công trình ít nhất 3 năm, đã qua lớp bồi dưỡng  nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng.
Chất lượng của một công trình tuỳ thuộc vào  người Giám sát thi công xây dựng công trình. Người giám sát giỏi, có đạo đức  thì công trình có chất lượng và ngược lại. Chính vì thế, để trở thành một Giám  sát thi công công trình không là điều đơn giản. Và nếu không có đạo đức, người  giám sát dễ nhắm mắt trước những bất hợp lý khi thi công.

Giám sát thi công xây dựng công trình là công việc bao gồm:
- Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công  bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất  lượng;
- Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện  theo đúng hợp đồng;
- Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt  yêu cầu chất lượng;
- Đề xuất với chủ đầu tư công trình những bất  hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi;
Người làm công việc này gọi là 'Kỹ sư tư vấn  giám sát chất lượng công trình' và phải có chứng chỉ hành nghề'Giám sát thi công xây dựng công trình'.
Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề Giám sát  thi công xây dựng công trình phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Có quyền công dân và có đủ năng lực hành vi  dân sự theo quy định của pháp luật; đối với người nước ngoài và người Việt Nam  định cư ở nước ngoài phải có giấy phép cư trú tại Việt Nam theo quy định của  pháp luật.
- Có đạo đức  nghề nghiệp và có hồ sơ đăng ký cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng theo quy định  và đã nộp lệ phí theo quy định.
- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên hoặc bằng  tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp (đối với chứng chỉ hành nghề Giám sát thi công  xây dựng công trình cấp IV) thuộc chuyên ngành đào tạo phù hợp với nội dung  đăng ký hành nghề, do cơ sở đào tạo hợp pháp của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp.
- Đã trực tiếp tham gia thực hiện thiết kế hoặc  thi công xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã tham gia thực hiện thiết kế, thi  công xây dựng ít nhất 5 công trình được nghiệm thu bàn giao.
- Đã thực hiện giám sát thi công xây dựng công  trình từ 3 năm trở lên (áp dụng đối với trường hợp trước khi Luật Xây dựng có  hiệu lực thi hành (ngày 01/7/2004)).
- Có chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi  công xây dựng phù hợp với loại công trình đăng ký cấp chứng chỉ do cơ sở đào  tạo được Bộ Xây dựng công nhận cấp.

 

II. ĐƠN GIÁ GIÁM SÁT:

1. Dịch vụ giám sát thi công toàn bộ quá trình xây dựng:

- Hình thức: Cán bộ của Công ty sẽ có mặt theo thời gian đội thầu của khách hàng làm việc để kiểm tra quá trình thi công theo đúng bản vẽ thiết kế nhà ở, đảm bảo cho việc thi công diễn ra đúng kỹ thuật và theo đúng bản vẽ. Nếu phát hiện ra sai sót, cán bộ của Công ty sẽ thông báo trực tiếp cho bên thi công và cho chủ nhà để tiến hành giải quyết.


- Người trực tiếp giám sát: Là người đã được công ty đào tạo về các kỹ năng giám sát, thi công, kỹ năng quản lý vật tư, kỹ năng tận dụng tối đa nguyên vật liệu, Có chứng chỉ giám sát công trình. Và đã tham gia nhiều các công việc tương tự.

- Chi phí: 6.500.000 đ/tháng. Chi phí được chủ nhà thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản vào đầu mỗi tháng.

 2. Dịch vụ giám sát thi công kết hợp trông coi vật tư:
- Hình thức: Cán bộ của Công ty sẽ có mặt 24/24h tại công trình để trông coi vật tư xuất nhập và kiểm tra quá trình thi công, đảm bảo cho việc thi công diễn ra đúng kỹ thuật và theo đúng bản vẽ thiết kế nhà ở. Nếu phát hiện ra sai sót, cán bộ của Công ty sẽ thông báo trực tiếp cho bên thi công và cho chủ nhà để tiến hành giải quyết. Các giai đoạn xuất nhập vật tư sẽ được theo dõi trong sổ nhật ký công trình và được báo cáo khi chủ nhà yêu cầu. Lượng vật tư khi chủ nhà bàn giao sẽ được hai bên ký xác nhận, sau này kiểm tra nếu có hao hụt, Công ty sẽ chịu trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại cho chủ nhà.

- Người trực tiếp giám sát: Là người đã được công ty đào tạo về các kỹ năng giám sát, thi công, kỹ năng quản lý vật tư, kỹ năng tận dụng tối đa nguyên vật liệu, có tinh thần đề phòng, cảnh giác. Và đã tham gia nhiều các công việc tương tự.

- Chi phí: 8.500.000 đ/tháng. Chi phí được chủ nhà thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản vào đầu mỗi tháng.

 3. Dịch vụ giám sát thi công thường nhật:
- Hình thức: Cán bộ chuyên môn của Công ty sẽ có mặt khoảng 1-2h mỗi ngày để kiểm tra tiến độ thi công, phát hiện và báo cáo các lỗi xảy ra trong quá trình thi công, nhằm đảm bảo cho việc thi công diễn ra đúng kỹ thuật, tiến độ và theo bản thiết kế nhà ở.

- Người trực tiếp giám sát: Là kỹ sư xây dựng chuyên ngành có năng lực giám sát, có chứng chỉ giám sát công trình, và đã từng tham gia nhiều công việc tương tự.

- Chi phí: 3.500.000 đ/tháng. Chi phí được chủ nhà thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản vào đầu mỗi tháng.

 4. Dịch vụ giám sát thi công các giai đoạn chính của công trình:
- Hình thức: Cán bộ chuyên môn của Công ty sẽ có mặt tại công trình vào các giai đoạn chính của quá trình xây dựng như ép cọc thử, kiểm tra áp lực cọc, đan thép, ghép cốp pha móng, các sàn tầng, đổ bê tông các sàn tầng... Quy định cụ thể về các giai đoạn được ghi rõ trong hợp đồng giám sát.

- Người trực tiếp giám sát: Là kỹ sư xây dựng chuyên ngành có năng lực giám sát, có chứng chỉ giám sát công trình, và đã từng tham gia nhiều công việc tương tự.

- Chi phí: 2.500.000 đ/tháng. Chi phí được chủ nhà thanh toán trực tiếp hoặc chuyển khoản vào đầu mỗi tháng.

* Lưu ý: Các đơn giá trên chỉ là đơn giá chung. Đối với các công trình có độ phức tạp khác nhau, chúng tôi sẽ điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.

8/10 1463 bài đánh giá
0904.112244
zalo icon