Thiết kế lăng mộ - Anh Dương tại Hải Phòng

Chủ đầu tư: Anh Dương

Địa chỉ: Kiến An-Hải Phòng

Diện tích: 204.8m2

Đơn vị thiết kế: Công ty CP thiết kế và xây dựng Đ.A.T.S - Thiết kế lăng mộ Hải Phòng

 

Thiết kế lăng mộ - Anh Dương tại Hải Phòng - Ảnh 1

Mặt bằng tổng thể lăng mộ

 

Thiết kế lăng mộ - Anh Dương tại Hải Phòng - Ảnh 2

Phối cảnh góc lăng mộ

 

Thiết kế lăng mộ - Anh Dương tại Hải Phòng - Ảnh 3

Phối cảnh góc lăng mộ

 

 

Phối cảnh góc lăng mộ

 

 Thiết kế lăng mộ - Anh Dương tại Hải Phòng - Ảnh 4

Phối cảnh góc lăng mộ

 

 Thiết kế lăng mộ - Anh Dương tại Hải Phòng - Ảnh 5

Phối cảnh góc lăng mộ

 

 Thiết kế lăng mộ - Anh Dương tại Hải Phòng - Ảnh 6

Phối cảnh góc lăng mộ

 

 Thiết kế lăng mộ - Anh Dương tại Hải Phòng - Ảnh 7

Phối cảnh góc lăng mộ

0904.112244
zalo icon