Thiết kế quy hoạch nhà máy sản xuất vôi bột tại Hải Phòng

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đức Thái

Địa chỉ: Lưu Kỳ-Thủy Nguyên-Hải Phòng

Diện tích: 13ha

Đơn vị thiết kế: Công ty CP thiết kế và xây dựng Đ.A.T.S - Thiết kế quy hoạch ở Hải Phòng

 

Thiết kế quy hoạch nhà máy sản xuất vôi bột tại Hải Phòng - Ảnh 1

Thiết kế quy hoạch tổng thể nhà máy

 

Thiết kế quy hoạch nhà máy sản xuất vôi bột tại Hải Phòng - Ảnh 2

Thiết kế quy hoạch tổng thể nhà máy

 

Thiết kế quy hoạch nhà máy sản xuất vôi bột tại Hải Phòng - Ảnh 3

Thiết kế quy hoạch tổng thể nhà máy

 

Thiết kế quy hoạch nhà máy sản xuất vôi bột tại Hải Phòng - Ảnh 4

Thiết kế quy hoạch tổng thể nhà máy

 

Thiết kế quy hoạch nhà máy sản xuất vôi bột tại Hải Phòng - Ảnh 5 

Phối cảnh quy hoạch nhà máy

 

 Thiết kế quy hoạch nhà máy sản xuất vôi bột tại Hải Phòng - Ảnh 6

Phối cảnh quy hoạch nhà máy

 

 

 Thiết kế quy hoạch nhà máy sản xuất vôi bột tại Hải Phòng - Ảnh 7

Phối cảnh quy hoạch nhà máy

 

 Thiết kế quy hoạch nhà máy sản xuất vôi bột tại Hải Phòng - Ảnh 8

Phối cảnh quy hoạch nhà máy

 

 

 Thiết kế quy hoạch nhà máy sản xuất vôi bột tại Hải Phòng - Ảnh 9

Phối cảnh quy hoạch nhà máy

 

 

 Thiết kế quy hoạch nhà máy sản xuất vôi bột tại Hải Phòng - Ảnh 10

Phối cảnh quy hoạch nhà máy

0904.112244
zalo icon