Phải xin cấp giấy phép xây dựng  nhà ở nông thôn Từ 01/01/2021 với những trường hợp nào?

17/02/2021 877

Theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020, có hiệu lực 1-1-2021 thì việc miễn giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn đã có nhiều thay đổi, cùng Thiết kế nhà hải phòng tìm hiểu về những trường hợp trên nhé

0904.112244
zalo icon