Phải xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở nông thôn Từ 01/01/2021 với những trường hợp nào?

Đăng lúc 17:14:15 ngày 17/02/2021 | Lượt xem: 856 | Cỡ chữ

Theo quy định của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng năm 2020, có hiệu lực 1-1-2021 thì việc miễn giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn đã có nhiều thay đổi, theo hướng đối với những nơi đã có quy hoạch thì buộc phải xin giấy phép xây dựng. Trước đây ở các vùng nông thông việc xây dựng nhà thường không quan tâm tới việc xin cấp phép. Vì không có ai hướng dẫn, họ không biết về luật hoặc một số người biết những vẫn lờ đi. Tuy nhiên kể từ ngày 1-1-2021 thì mọi việc đã thay đổi. Trong khuôn khổ bài viết này Thiết kế nhà hải phòng tìm hiểu về những trường hợp trên nhé

1. Những công trình xây dựng được miễn giấy phép

 Đối với nhà ở riêng lẻ ở nông thôn mà xây dựng trên đất ở thì được miễn giấy phép xây dựng (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa). Đối với các công trình xây dựng khác phải thuộc khu vực quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt mới buộc phải xin giấy phép xây dựng.

Tuy hiện nay Luật Xây dựng cũng như Luật Quy hoạch hay các văn bản khác về xây dựng chưa có khái niệm quy hoạch phát triển đô thị mà chỉ có khái niệm quy hoạch đô thị nên chưa có cơ sở pháp lý chắc chắn để buộc xin giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng ở nông thôn đã có quy hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch đô thị. Theo một số quy định tại điểm K khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 quy định về công trình xây dựng được miễn phép như sau: 

Phải xin cấp giấy phép xây dựng  nhà ở nông thôn Từ 01/01/2021 với những trường hợp nào? - Ảnh 2

Những công trình nhà ở nông thôn được miễn cấp phép xây dựng là?

+ Nhóm 1: Nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa”.

+ Nhóm 2: Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt;

2. Từ 1-1-2021 Công trình nhà ở nông thôn cần xin cấp phép xây dựng?

Trong luật sửa đổi bổ sung có hiệu lực kể từ ngày 01/01.2021 Mới đây trong luật sửa đổi về cấp phép xây dựng căn cứ vào Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 ở khu vực nông thôn những loại công trình sau đây buộc phải xin giấy phép xây dựng trước khi khởi công:

+ Nhóm 1: Vùng núi: 

– Những công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; Các công trình xây dựng cấp I, II, III, cấp đặc biệt;

– Một số công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa cũng cần phải xin cấp phép xây dựng mặc dù ở nông thôn

Phải xin cấp giấy phép xây dựng  nhà ở nông thôn Từ 01/01/2021 với những trường hợp nào? - Ảnh 1

Phải xin cấp giấy phép xây dựng  nhà ở nông thôn Từ 01/01/2021 với những trường hợp nào?

+ Nhóm 2: Vùng đồng bằng: 

– Những công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa

– Ở một số vùng nông thôn ở đồng bằng một số công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 7 tầng và thuộc khu vực có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

– Những công trình xây dựng cấp I, II, III, cấp đặc biệt, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới trên tầng;

Tổng kết: Từ những mục nêu trên có một số thay đổi bổ sung so với Luật xây dựng năm 2014 thì việc miễn giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn đã có sự thay đổi kể từ ngày 1-1-2021 như sau:

– Trước tiên có sự khác biệt trong khái niệm: Thay cụm từ “quy hoạch phát triển đô thị” thành “quy hoạch đô thị” cho thống nhất với Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, tháo gỡ được vướng mắc trong điểm k khoản 2 Điều 89 Luật xây dựng 2014 về miễn phép đối với những nơi chưa có “quy hoạch phát triển đô thị”.

– Thêm vào đó có sự phân chia thành khu vực đồng bằng và miền núi, tương ứng với từng khu vực thì có quy định các quy hoạch khác nhau để xin giấy phép xây dựng.

– Điểm đặc biệt quy định cụ thể nhà ở riêng lẻ ở nông thôn dưới 7 tầng và không thuộc các quy hoạch thì mới được miễn, còn trên 7 tầng thì phải xin phép (trước đây không giới hạn số tầng).

– Những công trình xây dựng thì Luật xây dựng sửa đổi năm 2020 đã quy định rõ công trình xây dựng cấp IV mới thuộc trường hợp miễn phép xây dựng, Luật 2014 không phân cấp công trình mà quy định chung.

--> Xem thêm: 

8/10 285 bài đánh giá
0904.112244
zalo icon