Thiết kế kiến trúc Coffee House - Ông Dũng tại Hải Phòng

Chủ đầu tư: Ông Dũng

Địa chỉ: Hải an – Hải Phòng

Diện tích: 100m2

Đơn vị thiết kế: Công ty CP thiết kế và xây dựng Đ.A.T.SThiết kế nhà hàng Hải Phòng

 

Thiết kế kiến trúc Coffee House - Ông Dũng tại Hải Phòng - Ảnh 1

Phối cảnh góc Coffee House

 

Thiết kế kiến trúc Coffee House - Ông Dũng tại Hải Phòng - Ảnh 2

Phối cảnh góc Coffee House

 

Thiết kế kiến trúc Coffee House - Ông Dũng tại Hải Phòng - Ảnh 3

Phối cảnh góc Coffee House

 

Thiết kế kiến trúc Coffee House - Ông Dũng tại Hải Phòng - Ảnh 4

Phối cảnh góc Coffee House

 

Thiết kế kiến trúc Coffee House - Ông Dũng tại Hải Phòng - Ảnh 5

Phoi canh goc Coffee House

 

Thiết kế kiến trúc Coffee House - Ông Dũng tại Hải Phòng - Ảnh 6

Phoi canh goc Coffee House

 

Thiết kế kiến trúc Coffee House - Ông Dũng tại Hải Phòng - Ảnh 7

Phoi canh goc Coffee House

0904.112244
zalo icon