Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn – Chú Vinh tại Hải Phòng

Chủ đầu tư: Chú Vinh

Địa chỉ: Thủy Nguyên - Hải Phòng

Diện tích:

Đơn vị thiết kế: Công ty CP thiết kế và xây dựng Đ.A.T.S - Thiết kế tiểu cảnh hải phòng

 

Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn – Chú Vinh tại Hải Phòng - Ảnh 1

Phối cảnh tổng thể công trình

 

Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn – Chú Vinh tại Hải Phòng - Ảnh 2

Phối cảnh tổng thể công trình

 

Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn – Chú Vinh tại Hải Phòng - Ảnh 3

Phối cảnh tổng thể công trình

 

Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn – Chú Vinh tại Hải Phòng - Ảnh 4

Phối cảnh mặt trước công trình

 

Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn – Chú Vinh tại Hải Phòng - Ảnh 5

Phối cảnh chi tiết công trình

 

Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn – Chú Vinh tại Hải Phòng - Ảnh 6

Phoi canh chi tiet cong trinh

 

Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn – Chú Vinh tại Hải Phòng - Ảnh 7

Phoi canh chi tiet cong trinh

 

Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn – Chú Vinh tại Hải Phòng - Ảnh 8

Phoi canh chi tiet cong trinh

 

Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn – Chú Vinh tại Hải Phòng - Ảnh 9

Phoi canh chi tiet cong trinh

 

Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn – Chú Vinh tại Hải Phòng - Ảnh 10

Phoi canh chi tiet cong trinh

0904.112244
zalo icon