Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn-Ông Vinh tại Hải Phòng

Chủ đầu tư: Ông Vinh

Địa chỉ: Phủ Lý-Hà Nam

Diện tích: 1020m2

Đơn vị thiết kế: Công ty CP thiết kế và xây dựng Đ.A.T.SThiết kế tiểu cảnh, sân vườn tại Hải Phòng

 

Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn-Ông Vinh tại Hải Phòng - Ảnh 1

Tổng thể công trình

 

Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn-Ông Vinh tại Hải Phòng - Ảnh 2

Tổng thể công trình

 

 

Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn-Ông Vinh tại Hải Phòng - Ảnh 3

Tổng thể công trình

 

Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn-Ông Vinh tại Hải Phòng - Ảnh 4

Phối cảnh 1 góc công trình

 

Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn-Ông Vinh tại Hải Phòng - Ảnh 5

Phối cảnh 1 góc công trình

 

 

Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn-Ông Vinh tại Hải Phòng - Ảnh 6

Phối cảnh 1 góc công trình

 

 

Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn-Ông Vinh tại Hải Phòng - Ảnh 7

Phối cảnh 1 góc công trình

 

 

Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn-Ông Vinh tại Hải Phòng - Ảnh 8

Phối cảnh 1 góc công trình

 

Thiết kế tiểu cảnh, sân vườn-Ông Vinh tại Hải Phòng - Ảnh 9

Phối cảnh 1 góc công trình

0904.112244
zalo icon